محسن طاهری مربی کشتی

بسیار خرسندیم که افتخار خدمت رسانی به جناب آقای محسن طاهری قهرمان سابق و مربی با استعداد کشتی نصیب تیم اصفهان پکیج گردید.