وحید اعتباریان مربی و داور جودو اصفهان بهمراه هادی غیاث بیگی اصفهان پکیج

افتخار خدمت رسانی به جناب آقای وحید اعتباریان قهرمان، مربی و داور درجه یک جودوی اصفهان نصیب تیم اصفهان پکیج و هادی غیاث بیگی گردید.