افتخار خدمت رسانی به جناب آقای جمشید صدری صداپیشه و بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون اصفهان نصیب تیم اصفهان پکیج گردید.