به گزارش سایت باشگاه گیتی پسند میثم ژیان مهر مربی با استعداد و آتیه دار اصفهانی با تیم فوتسال باشگاه گیتی پسند مدعی قهرمانی ایران و آسیا به عنوان آنالیزور تنظیم قرارداد همکاری امضا نموده است.


میثم ژیان مهر مربی گیتی پسند